QSign 5 BatchSigner Zobraziť väčšie

Len online

QSign 5 BatchSigner

Softvérová licencia pre 1 počítač umožňujúca hromadné podpisovanie elektronických dokumentov pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu v klientskej aplikácii QSign 5.

Viac detailov

418,80 € s DPH

349,00 € bez DPH

Detaily

Softvérová licencia vo forme produktového kľúča pre klientsku aplikáciu QSign 5. Umožňuje hromadné podpisovanie viacerých elektronických dokumentov naraz pomocou kvalifikovaného elektronického podpisu (KEP). Vytvárané podpisy KEP sú v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a nariadením eIDAS.

Licencia je viazaná na jeden klientský osobný počítač a NIE JE časovo obmedzená.

Softvérové Licencie aplikácie QSign nie sú časovo obmedzené, sú viazané na počítač. To znamená, že pri použití aplikácie QSign 5 na inom počítači, je potrebné vlastniť licenciu pre daný počítač. Pokiaľ aplikáciu užívajú dvaja alebo viac užívateľov na jednom počítači, počet potrebných licencií QSign pre daný počítač zodpovedá číslu jeden. Pokiaľ aplikáciu užíva jeden užívateľ na viacerých počítačov, na používanie aplikácie je potrebný taký počet licencií QSign 5 Premium, ktorý zodpovedá počtu zariadení. Počas doby životnosti počítača, na ktorom je licencia aktivovaná, licenciu môžete ľubovoľne používať bez ďalších poplatkov (aktualizácie v rámci hlavnej verzie sú bezplatné). Ak sa počítač pokazí alebo chcete preniesť licenciu na iný počítač, nie je potrebné zakupovať ďalšiu novú licenciu, licenciu Vám reaktivujeme po zakúpení služby QSign Reaktivácia.

Prečítajte si Licenčné podmienky

UPOZORNENIE:
Funkciu hromadného podpisovania je možné plnohodnotne použiť iba so zariadením, ktoré nevyžaduje zadávanie sekundárneho PIN kódu. V opačnom prípade budete musieť sekundárny PIN zadať pri podpise každého dokumentu z podpisovanej dávky.

Licencia umožňuje podpisovanie nasledovných formátov elektronických dokumentov:

  • textové dokumenty vo formátoch TXT a RTF
  • obrázky vo formátoch TIFF, PNG, JPG, BMP a GIF
  • elektronické dokumenty vo formáte PDF
  • elektronické formuláre XML pre OR SR.

Aplikácia QSign 5 s touto licenciou umožňuje vytvárať podpisy nasledovných formátov:

  • CAdES ETSI
  • XAdES ETSI
  • XAdES_ZEP (SK)
  • PAdES ETSI.